Preverbale logopedie

Wat is preverbale logopedie?

Preverbaal betekent: voordat het spreken begint. In de loop van het eerste levensjaar leert een kind om allerlei soorten voedsel te eten en te drinken. Dit gaat niet altijd vanzelf. Het kan zijn dat een kind niet goed kan eten en/ of drinken door een medisch probleem. Ook kan het zijn dat hij/ zij niet wil of durft te eten door negatieve of onprettige ervaringen of de techniek hiervoor niet beheerst.
Een preverbaal logopedist heeft aanvullende scholing gevolgd op het gebied van eet- en drinkproblemen. Wanneer er problemen zijn ten aanzien van het eten en/of drinken, kan een preverbaal logopedist worden ingeschakeld voor begeleiding, advisering en indien nodig behandeling.

Eet- en drinkproblemen

Preverbale logopedie is bestemd voor baby’s en jonge kinderen die moeite hebben met:

  • Drinken uit de borst
  • Drinken uit de fles
  • De overgang van borst naar fles
  • Eten van de lepel
  • Kauwen
  • Slikken
  • Drinken uit een beker

Een kind kan bijvoorbeeld gaan kokhalzen, spugen, zich verslikken of voedsel weigeren.

We spreken hier vooral over baby’s en jonge kinderen, maar ook oudere kinderen met eet- en drinkproblemen kunnen begeleiding krijgen van een logopedist.
Eet- en drinkproblemen komen vaak voor bij te vroeg geboren kinderen, kinderen met het syndroom van Down en bij schisis.

Onderzoek en behandeling

Als een kind wordt aangemeld, wordt eerst uitgebreid besproken wat het probleem is en wat de verwachtingen zijn. Tijdens het onderzoek wordt gekeken naar de aan- en afwezigheid van reflexen, de mondmotoriek, de spierkracht en gevoel in en rond de mond. Daarnaast wordt het eten en drinken geobserveerd. Meestal komt de logopedist aan huis, aangezien dan meteen gekeken kan worden welke flessen, lepels enz. aanwezig zijn. De logopedist adviseert de ouder(s)/ verzorger(s) over de manier waarop het eten en drinken het beste gegeven kan worden en over de samenstelling van de voeding.

Verwijzing

Voor preverbale logopedie is een verwijzing nodig van de huisarts, arts van het consultatiebureau of kinderarts. Het is belangrijk dat een arts eerst onderzoekt of er geen medische oorzaak ten grondslag ligt aan de eet- en drinkproblemen.

Informatie

Voor meer informatie zie de website www.prelogopedie.nl.