Vergoeding en verwijzing

Vergoeding

Logopedie wordt bij kinderen volledig vergoed vanuit de basisverzekering.
Vanaf 18 jaar geldt het verplichte eigen risico.
Ik heb contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Verwijzing

Meestal is een verwijzing van de huisarts of specialist niet nodig. Veel verzekeringen vergoeden tegenwoordig logopedie zonder verwijzing, als de logopedist de nascholing Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) heeft gedaan. Niet alle verzekeringen vergoeden de DTL. U kunt in uw polis kijken of navragen bij mij of u een verwijzing nodig heeft. Als u een verwijzing heeft, kunt u deze bij de eerste afspraak meenemen.